Konsent Consulting engineers
 • Română
 • English
 • Alege limba
 • Română
 • English
 • Alege limba
 • Română
 • English
 • Alege limba

Apa si apa uzata

Apa este o resursa pretioasa, indispensabila vietii, industriei si agriculturii, insa calitatea si cantitatea acesteia sunt amenintate de o paleta intreaga de factori.

Poluarea, modificarile climatice, cresterea populatiei si redimensionarea comunitatilor, degradarea infrastructurii sunt elemente ce solicita strategii elaborate de management al apei, incepand de la sursa si pana la furnizarea casnica si industriala.

de_konsent_inginer_consultant_fidic_apa_uzata_management

 

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE

O infrastructura moderna de apa imbunatateste in mod direct calitatea vietii si contribuie la prosperitatea populatiei si a industriei.

Sustinem nevoia unor sisteme de furnizare si colectare moderne, eficiente, corelate cu nevoile comunitatilor deservite si specificului mediului natural in cadrul carora sunt construite.

Ne implicam in extinderea si modernizarea retelelor de apa si canalizare, de la etapa de planificare si pana la cea de supervizare, identificam vulnerabilitatile infrastructurii existente si asiguram o mai buna eficacitate a acestui proces.

 

CONSTRUIREA SI MODERNIZAREA STATIILOR DE TRATARE A APEI POTABILE

O apa sigura este un angajament pentru protejarea sanatatii publice.
Poluarea accentuata, cresterea numarului de consumatori, fondurile limitate sunt provocari ce solicita solutii complexe si performante de control si tratament al apei, la costuri accesibile.

Planificam si gestionam proiecte de construire, modernizare si extindere a capacitatii de tratare si distributie a apei potabile, compatibile cu nevoile beneficiarilor si responsabile cu mediul natural.

 

CONSTRUIREA SI MODERNIZAREA STATIILOR DE EPURARE

Epurarea este un proces elaborat, ce vizeaza transformarea apei uzate provenite din sistemul de canalizare intr-o apa ce poate fi deversata in siguranta, fara a produce prejudicii mediului natural sau sanatatii publice.

Asistam proiecte de modernizare a statiilor de epurare ecologice, performante si inovative, prin care apa este tratata conform legislatiei de mediu in vigoare si poate reveni in natura in siguranta.

 

SURSELE SI RESURSELE DE APA

Alimentarea cu apa a populatiei este legata indisolubil de continuitatea surselor si resurselor de apa si mentinerea factorilor de cantitate si calitate a acestora.

Identificam, evaluam si valorificam sursele de suprafata si apele subterane, proiectand sisteme functionale, eficiente, moderne si accesibile financiar.

Totodata, suntem dedicati protejarii surselor naturale de apa, analizand indeaproape modul in care acestea sunt afectate de activitatea antropica si oferind solutii adecvate, eficiente pe termen lung.

 

MANAGEMENTUL APELOR

Printr-o intelegere profunda a complexitatii ciclului apei in natura si a schimbarilor climatice si o anticipare a necesitatilor si problemelor, ne implicam in proiecte ce vizeaza o viarietate de probleme de management al apei:

 • gestionarea resurselor de apa, pentru asigurarea continuitatii si calitatii;
 • imbunatatirea calitatii si sigurantei infrastructurii de aductiune cu apa;
 • proiectarea si gestionarea retelelor de aductiune cu apa;
 • gestionarea procesului si sistemelor de tratare al apei potabile si epurare a apei uzate;
 • gestionarea apelor pluviale;
 • asistenta in imbunatatirile funciare;
 • strategii de prevenire a inundatiilor;
 • amenajarea de constructii hidrotehnice cu diverse destinatii;
 • evaluarea si exploatarea potentialului hidroelectric al cursurilor de apa.

 

APA PENTRU INDUSTRIE

Pentru a putea sustine performanta economica si totodata a reduce riscurile pentru mediul natural, actorii industriali au nevoie de strategii adecvate de management al apei industriale.

Utilizarea de noi poluanti industriali, nevoia de extindere a operatiunilor, aparitia de noi reglementari in domeniul ecologic sunt provocari reale.

Proiectam si asistam proiecte de prevenire a poluarii prin procesarea apelor industrale in siguranta, minimizarea deseurilor, si modernizarea sistemelor de tratare.