Konsent Consulting engineers
  • Română
  • English
  • Alege limba
  • Română
  • English
  • Alege limba
  • Română
  • English
  • Alege limba

Zone poluate istoric

Realizam proiecte de reabilitare a terenurilor contaminate de o varietate de substante poluante, a iazurilor de decantare si haldelor de steril, in spiritul dezvoltarii durabile.

Zonele poluate istoric sunt o consecinta a industrializarii accentuate, in urma careia numeroase arii au fost afectate de poluanti persistenti, cu grad ridicat de risc pentru mediu si populatie.