Konsent Consulting engineers
 • Română
 • English
 • Alege limba
 • Română
 • English
 • Alege limba
 • Română
 • English
 • Alege limba

Manager de proiect pentru biroul din Iași

Manager de proiect pentru biroul din Iași

Descriere poziție:

Managerul de proiect va asigura coordonarea portofoliului de contracte de consultanță ale companiei din Iași și din regiune și va realiza coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectelor în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Condițiile postului:

 • Condiții fizice ale muncii: Muncă de birou, deplasări în țară la sediul clienților;
 • Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână;
 • Natura muncii: Muncă individuală cât și muncă de echipă;
 • Tip contract: Contract pe perioadă nedeterminată.

Responsabilități:

 • Realizarea activităților de management de proiect, planificare, monitorizare activități, controlul costurilor, raportare, evaluare;
 • Colectarea, prelucrarea și analiza informațiilor, realizarea de analize, puncte de vedere, sinteze și recomandări;
 • Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din contractele de consultanță;
 • Pregătirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 • Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele, consultanții si alți colaboratori implicați;
 • Asigura circulația informației in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale companiei, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect;
 • Asigura rezolvarea problemelor apărute in realizarea proiectului si informează la timp echipa de management despre problemele apărute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau.
 • Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse.

Cerințe:

 • Absolvent de studii superioare.
 • Experiență anterioară în consultanță în management și în coordonarea de proiecte (preferabil minim 3 ani);
 • Responsabilitate, putere de concentrare și eficiență în muncă;
 • Capacitatea de a lucra independent;
 • Persoana organizată (agendă/planner, program de activitate, monitorizare și raportare activitate);
 • Nivel foarte bun de operare calculator: Excel, Internet, Word, Power Point, Outlook, MS Project;
 • Cunoștințe avansate de limba engleză (în special scris);
 • Abilitați de comunicare (scrisă și verbală), lucru în echipă
 • Abilități de lucru simultan pe mai multe proiecte și activități;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaționare;
 • Buna gestionare a termenelor limită;
 • Abilitatea de a lua decizii și de a lucra în echipă;
 • Excelente abilități de analiză, sinteză și furnizare de soluții;
 • Creativitate și flexibilitate;
 • Cunoștințe în domeniul achizițiilor publice;
 • Permis de conducere categoria B și disponibilitate de a călători prin țară.

Beneficii:

 • Mediu profesionist de lucru;
 • Salariu motivant;
 • Plan de stimulare corespunzător performanțelor personale și ale organizației;
 • Perfecționarea și specializarea la job prin derularea de proiecte complexe;
 • Activarea într-o piață de consultanță în continuă mișcare;
 • Angajator stabil în piața de consultanță.

Dosarul de candidatură (CV însoțit de scrisoare de intenție/motivație, cu specificația postului, precum și copii ale documentelor relevante care susțin informațiile din CV se trimit în atenția Departamentului Resurse Umane prin e-mail la adresa office@konsent.ro sau prin fax la numărul 0372 030 666.

Pentru mai multe detalii despre compania noastră și proiectele în care este implicată, puteți accesa pagina de internet http://www.konsent.ro.

Candidații sunt rugați să introducă în CV următoarea clauză: Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pentru a putea primi oferte/informații pentru locul de muncă vizat din partea KONSENT SA cu sediul în Iași, Aleea Camil Ressu, nr. 6, România.

Vă informăm cu privire la posibilitatea de retragere a consimțământului în orice moment trimițând un e-mail la: office@konsent.ro. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării, care a fost făcută pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

KONSENT SA prelucrează datele dumneavoastră în scopul evaluării candidaturii. Dacă la angajare nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, KONSENT SA în calitate de angajator nu poate să demareze demersurile legale pentru întocmirea CIM și executarea acestuia.

La nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”); informații complete privind protecția datelor personale ale dvs. le găsiți pe site-ul www.dataprotection.ro.

Data limită de depunere a candidaturilor este 19.07.2019.