ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII ȘI CALITĂȚII SISTEMULUI DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, ACORDĂRII ASISTENȚEI MEDICALE DE URGENȚĂ ȘI A PRIMULUI AJUTOR

Valoarea totală: 47.674.640,26 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea premiselor necesare asigurării populaţiei din cele şase judeţe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est (Iaşi, Suceava, Botoşani, Neamţ, Bacău, Vaslui), cu servicii de calitate, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţă publică şi asistenţă medicală în situaţii de urgenţă.

Beneficiari direcţi ai proiectului:

 • 6 inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mihail Grigore Sturdza al judeţului Iaşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maior Constantin Ene al judeţului Bacău, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Nicolae Iorga  al judeţului Botoşani, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Petrodava al judeţului Neamţ, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului  Suceava, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Podu Înalt al judeţului Vaslui);
 • Baza regională a Regiunii Nord-Est, care va fi localizată în municipiului Iaşi;
 • Angajaţii sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie, incidente majore, împreună cu serviciile de voluntari.

Beneficiari indirecţi:
Toţi cei 3.723.583 de locuitori ai Regiunii Nord-Est.

Rezultate:

 • Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euronest;
 • Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor achiziţionate către utilizatorii agreaţi;
 • Creşterea numărului unităţilor mobile echipate cu 25 (de la 94 la 119);
 • Timp mediu de răspuns al unităţilor de intervenţie – redus de la 23’50” la 19′;
 • Timp mediu de intervenţie al unităţilor în situaţii de urgenţă – redus de la 76’38” la 63’50”;
 • 21 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă (de capacitate medie) – achiziţionate;
 • 11 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă (de capacitate marită)- achiziţionate;
 • 3 autospeciale de cercetare NBCR – achiziţionate;
 • 6 autospeciale pentru descarcerări grele – achiziţionate;
 • 6 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă FRAP – achiziţionate;
 • 1 centru de comanda şi control achiziţionat.

Servicii:

 • Suport în întocmirea pistei de audit şi urmărirea acesteia;
 • Sprijin în derularea procedurilor de achiziţie publică;
 • Asigurarea de consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarelor de rambursare;
 • Sprijin în pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanţilor OI;
 • Suport în realizarea şi transmiterea către OI şi AM POR a:
  – notificărilor,
  – actelor adiţionale,
  – graficului de rambursare,
  – situaţiilor cu achiziţiile realizate prin proiect;
 • Sprijin în elaborarea rapoartelor de progres ale proiectului;
 • Participarea la toate şedinţele lunare ale echipei de implementare;
 • Participarea la toate vizitele de monitorizare ale OI sau AM POR;
 • Urmărirea calendarului de activităţi şi transmiterea către echipa de management a proiectului de informaţii periodice asupra stadiului realizării acestora şi a potenţialelor riscuri;
 • Formularea de propuneri privind managementul riscurilor, în vederea atingerii indicatorilor propuşi prin cererea de finanţare;
 • Asigurarea respectării regulilor privind vizibilitatea contribuţiei Uniunii Europene la proiect, în conformitate cu Anexa II – Măsuri de informare şi publicitate la Contractul de Finanţare şi cu Manualul de identitate REGIO;
 • Realizarea de cash-flow-uri pentru toată durata de implementare a proiectului;
 • Asigurarea instruirii echipei de implementare în ce priveşte procedurile aplicabile în cursul implementării proiectului;
 • Realizarea instruirii furnizorilor cu privire la documentele de plată.