Asistenta tehnica pentru managementul si supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului „Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente ansamblului de locuinte Henri Coanda, Lot I si Lot II”

Proiectul are ca scop crearea conditiilor de securitate, siguranta si confort pentru locuitorii ansamblului rezidential Henri Coanda din Bucuresti.

Descriere

Pe durata contractului de asistenta tehnica, EPTISA, in asociere cu KONSENT, va:

  • Asigura implementarea lucrarilor astfel incat acestea sa se finalizeze cu respectarea obiectivelor, termenelor si fondurilor aprobate;
  • Superviza proiectarea si executia lucrarilor conform prevederilor Contractelor de Proiectare si Executie de tip FIDIC Galben (Inginer „FIDIC”) si ale legislatiei nationale privind calitatea in contructii („Diriginte de santier”);
  • Asigura implementarea optima a contractelor de lucrari;
  • Acorda sprijin Beneficiarului in managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare;
  • Asigura publicitatea adecvata a masurii si informarea corecta a populatiei privind lucrarile de constructie propuse in Proiect, conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale in Romania 2007-2013.

Contractele de lucrari urmaresc construirea infrastructurii rutiere interioare, asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apa si canalizare si punerea in functiune a unui sistem de salubrizare si de iluminat public.