CENTRU INTERNAȚIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ: REABILITAREA, CONSOLIDAREA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA CLĂDIRII FOSTEI BĂI COMUNALE (BAIA TURCEASCĂ)

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural de la nivelul municipiului Iaşi, aspecte cuantificate prin crearea unui flux preconizat de cel puţin 7.000 vizitatori anual, prin reabilitarea, restaurarea, consolidarea, refuncţionalizarea şi intensa promovare a unui obiectiv de patrimoniu, în speţă fosta Baie Comunală (Baia Turcească).

Valoare totală a proiectului: 21.862.177,67 lei
Durată de implementare: 44 de luni

REZULTATE:
Clădirea va fi recompartimentată, astfel încât să răspundă necesităților funcțiunilor propuse. Se va pune accentul pe interacțiunea artiștilor cu publicul prin spații în care aceștia vor putea performa sau expune. Fiecăreia din aceste două categorii principale de manifestări artistice îi va reveni câte o zonă majoră din planimetria parterului. Fostele vestiare ale băii turcești, cu rol și de băi de abur, vor deveni spații tampon și vor permite primul contact al publicului cu evenimentele interioare prin intermediul unor prezentări media a istoricului artelor vizuale și artelor performative.

De aici se va accede spre spații expoziționale – fotografie, pictură, sculptură, desen, film sau spre zona teatrului contemporan, zonă ce va putea găzdui și spectacole de muzică sau dans contemporan. Vor exista și dotări anexe, precum foyer, garderobă, cabine actori, circulații (inclusiv lift pentru persoane cu dizabilități).

În demisol va fi organizată o zonă de socializare între artiști și public, întruniri artistice, ce se va extinde și în exteriorul clădirii, în curtea interioară. De asemenea, se propun spații pentru proiecții video, cinema, teatru experimental și o zonă de expunere. Tot la nivelul demisolului vor fi amplasate spațiile tehnice și anexele pentru public (grupuri sanitare).