CENTRUL DE SERVICII SOCIALE INTEGRAT – CENTRUL DE ASISTENȚĂ PENTRU BĂTRÂNI, MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Valoarea totală: 3.492.951,75 lei.

Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin asigurarea unui acces egal al cetăţenilor din Municipiul Târgu Jiu, la astfel de servicii..

Obiectivul specific:
Obiectivul specific al proiectului constă în crearea unui centru social care oferă servicii pentru persoanele vârstnice aflate în situaţii de vulnerabilitate, în vederea prevenirii marginalizării sociale  şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice,  prin petrecerea în mod activ, plăcut, a timpului liber şi accesul garantat al beneficiarilor la serviciile sociale oferite în acest centru, cât şi o informare cât mai exactă a acestora  cu privire la drepturile ce le revin, toate acestea conducând la îmbunătăţirea calităţii vieţii grupului ţintă  şi la ridicarea sistemului de servicii sociale oferite la standarde europene.

Rezultate:
Finalizarea din punct de vedere al calităţii, costurilor şi perioadei de timp a contractului de finanţare.

Servicii:

  • Transmiterea către OI  a notificărilor privind depunerea cererilor de rambursare;
  • Întocmirea Cererilor de rambursare şi anexarea documentelor justificative ce însoţesc cererile de rambursare;
  • Întocmirea şi transmiterea Graficului de depunere a cererilor de rambursare;
  • Depunerea rapoartelor de progres în conformitate cu Anexa III la Contractul de Finanţare – Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor;
  • Transmiterea la OI a cererii de rambursare finală în termen;
  • Transmiterea la OI, trimestrial, de notificări privind depunerea cererilor de prefinanţare/ rambursare pentru trimestrul următor;
  • Verificarea evidenţei contabile folosind conturi analitice distincte pentru Proiect (sistemul contabil utilizat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare).