Dezvoltare CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine pe gaz

Valoarea totală: 269.000.000 euro, fără TVA.

Obiectivul general al proiectului este parte a ”Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015-2025” și constă în consolidarea poziției pe piețele de furnizare a energiei.

Obiective specifice
În domeniul producerii de energie electrică, Romgaz și-a propus ”eficientizarea activității prin realizarea unor investiții pentru creșterea randamentului Centralei termoelectrice (CTE) Iernut la minim 55%, încadrarea în cerințele de mediu (emisii NOX, CO2) și mărirea siguranței de exploatare”.

Servicii:

Servicii specifice managementului de proiect.

Rezultate:

  • Realizarea proiectului de modernizare / dezvoltare a CTE Iernut, respectiv proiectarea, livrarea echipamentelor, execuția lucrărilor necesare și punerea în funcțiune. 
  • Îmbunătățirea parametrilor tehnico – economici, a creșterii duratei de exploatare și a încadrării în dispozițiile „Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European” privind emisiile industriale.. Menționăm: creșterea eficienței energetice, creșterea flexibilității în exploatare a grupurilor, cât și reducerea emisiilor poluante (CO2, NOX etc.) Concret: reducerea costurilor de producere a energiei electrice, corelată cu cea de reducere a consumului de hidrocarburi pentru producerea de energie electrică, precum şi eficientizarea acestei activităţi prin adoptarea unor tehnologii performante, care generează consumuri specifice minime. 
  • Creșterea siguranței în exploatare.
  • Impact pozitiv asupra siguranței Sistemului Energetic Național prin: 
  • Creșterea și îmbunătățirea condițiilor de stabilitate în tensiune precum și calitatea energiei electrice prin asigurarea unei rezerve importante de putere reactivă pentru reglajul de tensiune; 
  • Nivelul de adecvanță (capacitatea sistemului electroenergetic de a satisface în permanenţă cererile de putere şi energie ale consumatorilor) a SEN, dat fiind funcționarea cu un combustibil alternativ celor existente în SEN, prin asigurarea alimentării cu energie în perioadele în care există deficit din acest punct de vedere în alte tipuri de centrale (energie hidroelectrică redusă în perioadele de secetă, energie fotovoltaică redusă în perioadele cu nebulozitate ridicată, energie eoliană redusă, în perioadele cu viteze mici ale vântului); 
  • Compensarea variabilității ridicate a producției de energie electrică din surse de producție regenerabilă prin capabilitățile tehnice superioare ale grupurilor cu incărcare/descărcare rapidă.
  • Impact pozitiv asupra mediului și în ce privește conservarea naturii: măsuri favorabile biodiversității, îmbunătățiri la nivelul calități aerului, calității apelor evacuate, a impactului vizual, precum și reducerea nivelului de zgomot.
  • Impact social: crearea și menținerea de locuri de muncă pe termen lung în zonă, proiectul reprezentând o investiție substanțială pentru economia locală.