Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 si DJ101B pe traseul limită de județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limita județ Ilfov

Valoarea totală: 211.822.388,29 lei.

Obiectivul general al proiectului  constă în îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională și stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Obiective specifice
În domeniul producerii de energie electrică, Romgaz și-a propus ”eficientizarea activității prin realizarea unor investiții pentru creșterea randamentului Centralei termoelectrice (CTE) Iernut la minim 55%, încadrarea în cerințele de mediu (emisii NOX, CO2) și mărirea siguranței de exploatare”.

Servicii:

Servicii specifice managementului de proiect.

Rezultate:

  • Modernizarea a peste 62 de kilometri de drumuri judeţene, care deservesc peste 180.000 de persoane, asigurându-se astfel accesul la coridoarele TEN-T. Mai exact, creșterea gradul de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T: 15 localități tranzitate de drumurile județene amintite anterior (municipiul Moreni, comuna Gura Ocniței, comuna Răzvad, comuna Ulmi, municipiul Târgoviște, comuna Comișani, comuna Bucșani, comuna Băleni, comuna Dobra, comuna Finta, comuna Bilciurești, comuna Cojasca, comuna Cornești, comuna Butimanu, comuna Niculești).
  • Fluidizarea și creșterea siguranței circulației prin realizarea următorilor indicatori de-a lungul traseului interjudețean modernizat: 37 stații pentru pasageri/transport public, 8 alveole pentru mijloacele de transport public, piste pentru bicicliști (cu două sensuri) – cu o lungime de 3,94 km, 69,93 km trotuare și alei pietonale, precum și alți indicatori aferenți tehnicii corespunzatoare asigurării traficului în conditii de siguranță (indicatoare rutiere, parapete de protecție, marcaje, stâlpi reflectorizanți etc.).
  • Reabilitarea a 4 poduri existente pe traseul interjudețean, respectiv: pod pe DJ 720B, la Nisipurile, în comuna Ulmi (km 3+865), pod pe DJ 720, în comuna Gura Ocniței (km 3+350), pod pe DJ 711, peste pârâul Racoviță, în comuna Bîleni (km 16+050) și pod pe DJ 711, peste canal, în comuna Cojasca (km 35+414).