EXTINDERE COLEGIU DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ELENA DOAMNA ȘI MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR EXISTENTE

Valoarea totală: 6.346.541,55 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în extinderea clădirii colegiului „ELENA DOAMNA”, reprezentată de o construcţie cu regim de înălţime subsol + parter + 3 etaje (S+P+3E), având aria construită de 443 mp şi aria construită desfăşurată de 2118 mp.

Rezultate:

 • 8 săli de clasă pentru învăţământul preuniversitar obligatoriu;
 • Spaţii destinate pentru Formarea Profesională Continuă (bibliotecă, sală de lectură,  depozit de carte, spaţii destinate aplicaţiilor didactice, amfiteatre pentru cursuri);
 • Spaţii suplimentare (cancelarie, garderobă şi grupuri sanitare pentru profesori, grupuri sanitare pentru elevi, grup sanitar pentru persoane cu handicap, adăpost apărare locală antiaeriană);
 • Alte spaţii anexă.

Servicii:

 • Coordonarea tehnică şi financiară a implementării proiectului;
 • Activitatea de secretariat pentru reuniunile UIP şi sedinţele de analiză a acestuia;
 • Planificarea, monitorizarea şi controlul activităţilor proiectului;
 • întocmirea trimestrială a cererilor de rambursare şi a celei de prefinanţare;
 • Sprijin în conceperea şi redactarea trimestrială a rapoartelor de progres, intermediare şi final, inclusiv raportarea financiară;
 • Verificarea respectării documentaţiei tehnice şi încadrarea în bugetul alocat;
 • Verificarea cheltuielilor şi urmărirea efectuării plăţilor, a încasării transferurilor solicitate prin cererile de rambursare a cheltuielilor;
 • Urmărirea respectării termenilor contractelor de către Supervizor şi Contractor;
 • Elaborarea planului propriu de acţiune în aşa fel încât să asigure realizarea în termen activităţilor şi recuperarea eventualelor întârzieri;
 • Întocmirea pe toată durata de implementare a proiectului a pistei de audit, conform cerinţelor POR.