IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ ŞI AMENAJAREA STAŢIEI DE TRANSFER ÎN ZONA ORAŞULUI TURCENI

Valoarea totală: 942.753,79 euro.

Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă stimularea procesului de colectare selectivă şi promovarea metodelor de reducere a cantităţii de deşeuri depozitate în vederea reabilitării mediului şi creşterii volumului de investiţii atrase în Oltenia.

Obiective specifice:

 • Implementarea unui sistem de colectare selectivă şi valorificare a materialelor reciclabile, în vederea reducerii cantităţii de deşeuri depozitate în zona oraşului Turceni şi a localităţilor învecinate;
 • Îmbunătăţirea sistemului de colectare, depozitare şi transport a deşeurilor în oraşul Turceni.

Rezultate:

 • Creşterea nivelului de colectare a deşeurilor de la 0% la cel puţin 85% în mediul rural în perioada 2009 – 2011;
 • Creşterea numărului de beneficiari ai serviciului public de salubrizare de la 2.053 în prezent la cel puţin 23.700 până la finalizarea proiectului;
 • Creşterea cantităţii de deşeuri reciclabile valorificate cu cel puţin 250 t în perioada 2009 – 2011;
 • Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate provenind din zona ţintă cu cel puţin 200 t în perioada 2009 – 2011;
 • Creşterea cu 20 a locurilor de muncă directe ca urmare a implementării proiectului;
 • Creşterea procentului de beneficiari mulţumiţi de serviciile de salubrizare cu cel puţin 25% în anul 2010 faţă de anul 2006;
 • 50 locuri de muncă nou create;
 • 53 persoane instruite pentru exploatarea investiţiei, în termen de 3 luni;
 • 1 campanie de publicitate, conştientizare şi promovare;
 • 3.500 de beneficiari ai campaniei de promovare în 4 luni.

Servicii:

 • Consultanţă la realizarea documentației de atribuire și în organizarea procedurii de achiziţie de servicii de proiectare;
 • Consultanţă  la realizarea documentației de atribuire și în organizarea procedurii de achiziţie de lucrări;
 • Consultanţă la  realizarea documentațiilor de atribuire și în organizarea procedurii de achiziţie de bunuri;
 • Consultanţă privind elaborarea raportărilor trimestriale;
 • Consultanță în elaborarea cererilor de plată intermediare și finale.