Lucrări de stabilitate / punere în siguranță a investițiilor realizate la Depozitul Ecologic din satul Sârbi, comuna Fărcașa

Valoarea totală: 14.950.000,29 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în stabilizarea amplasamentului/ punerea în siguranță a lucrărilor executate la depozitul ecologic din satul Sârbi, comuna Fărcașa, județul Maramureș, conform proiectelor tehnice aprobate. Prin implementarea proiectului/ măsurilor tehnice, se asigură stabilitatea obiectivelor executate, în curs de execuție sau în perspectivă, în același context de a nu modifica proiectul aprobat, ci numai de a-l adapta condițiilor de alunecare create.

Servicii:

Servicii de supervizare a lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

Rezultate:

Asigurarea stabilității obiectivelor executate, în executare sau care se vor executa pe amplasament conform proiectului tehnic ”Centru de management al deșeurilor în localitatea Sârbi, comuna Fărcașa, județul Maramureș”, aprobate anterior.