MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107 I: AIUD(DN1)-CERBU(DN74)

Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita –Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către UAT Judetul Alba în parteneriat cu UAT Municipiul Aiud, UAT comuna Bucium, UAT comuna Mogoș, UAT comuna Ponor și UAT comuna Râmeț. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Valoare totală a proiectului: 188.150.369,29 lei
Durată de implementare: de 95 de luni

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane din județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T de bază prin modernizarea drumului județean DJ 107I pe traseul Aiud (DN 1) – DN74 (Cerbu).

Primul obiectiv specific al proiectului urmărește modernizarea a 78,420 km de drum județean situat pe teritoriul a 5 UAT-uri din județul Alba.

Prin cel de al doilea obiectiv specific al proiectului se urmărește deservirea unui număr de 29.756 de locuitori de către drumul județean DJ 107 I modernizat, asigurându-se astfel accesul la coridoarele TEN-T. Populaţia localnică sau aflată în tranzit va beneficia de avantajele unui drum modernizat: reducerea timpului de deplasare, creșterea portanței drumului, reducerea consumurilor de transport si creșterea siguranței în deplasare; îmbunătățirea transportului în comun; facilitarea accesului la unități de învățământ, servicii medicale, servicii sociale, locuri de muncă din oraşe ale judeţului Alba sau din alte judeţe; facilitarea dezvoltării antreprenoriatului în domeniul turismului și agriculturii.