MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA ZONELE TURISTICE CU POTENȚIAL DEMONSTRAT

Valoarea totală: 77.906.604.09,32 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat.

Obiectivul specific al proiectului constă modernizarea drumurilor județene:

 • DJ 203C (DN1B – Pietroasele), km 54+500-57+800, L=3,3 km;
 • DJ 205 (Pietroasele  – Merei – Vernești) km 0+000-19+450, L = 19,45 km;
 • DJ 203G (Merei – Sărata Monteoru), km 30 12 + 000 – 17 + 100, L = 5,1 km;
 • DJ 100 H (Verneşti – Haleş) km 30+160 – 45+800, L= 15,64 km;
 • DJ 203G (Hales – Ciuta) km 31+ 900 – 45+400, L = 13,5 km;
 • Alee Sărata Monteoru, L= 0,9 km.

Rezultate:
55,7 km de infrastructură județeană modernizată.

Servicii:

 • Identificarea posibilelor riscuri de implementare a proiectului şi oferirea de soluţii pentru preîntâmpinarea acestora;
 • Realizarea informării privind stadiul realizării proiectului din punct de vedere al sarcinilor fizice şi valorice, respectarea nivelului calitativ al lucrărilor (se asigură de respectarea graficului de implementare a proiectului);
 • Asigurarea asistenţa tehnică pe toată durata de realizare a contractului în vederea îndeplinirii corespunzătoare a activităţilor propuse prin acesta în conformitate cu cerinţele proiectului şi ori de câte ori mai este nevoie;
 • Păstrarea confidenţialității cu privire la datele la care are acces în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în contract;
 • Asigurarea disponibilității permanente a echipei de management, pe întreaga durată a verificărilor, iar aceasta va trebui să pună la dispoziţia auditorului documentele solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului;
 • Formularea de propuneri cu privire la soluţii posibile în ceea ce priveşte problemele identificate;
 • Stabilirea procedurilor în conformitate cu cerinţele proiectului şi de munca realizată de personalul din subordine;
 • Răspunde imediat nevoilor autorităţii contractante în scopul realizării cu succes a proiectului;
 • Analizarea propunerilor făcute de proiectant, constructor, diriginte de şantier cu privire la lucrările executate şi va prezenta un punct de vedere asupra necesităţii şi oportunităţii acestora;
 • Verificarea şi informarea în scris asupra măsurilor necesare pentru protejarea lucrărilor împotriva deteriorări;
 • Verificarea rapoartelor financiare, a cererilor de rambursare şi a documentelor justificative;
 • Verificarea agrementelor tehnice şi a certificatelor de calitate ale materialelor puse în operă;
 • Verificarea din punct de vedere tehnic a modului de execuţie a lucrărilor şi lucrările finalizate în colaborare cu dirigintele de şantier;
 • Întocmirea de raportări descriptive şi financiare ale proiectului însoţite de documente justificative pe care le înaintează echipei de monitorizare a proiectului.