MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA DRUMULUI JUDEŢEAN DJ301 TRONSONUL FUNDENI – BUDEŞTI, KM 13+000 – KM 36+578

Valoarea totală: 43.795.746 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile în contextul creării unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi/sau străine şi al înfiinţării de noi locuri de muncă.

Obiectivul specific al proiectului este modernizarea şi reabilitarea a 23,578 km de drumuri judeţene,  urmărindu-se:

 • Economia de combustibil la parcurgerea traseului de 16%;
 • Reducerea timpului de călătorie pe tronsonul propus prin proiect cu 40%, datorită creşterii calităţii infrastructurii de drumuri din zonă;
 • Creşterea siguranţei circulaţiei pe drumurile respective cu 15%;
 • Creşterea traficului, contribuţie netă a proiectului,  cu 15% pentru traficul de călători şi 10% pentru traficul de marfă la un an de la finalizarea investiţiei.
 • Public informat; bunuri lucrări şi servicii achiziţionate; materiale publicitare realizate; activitate publicitară desfăşurată; proiect tehnic întocmit; lucrări de investiţie realizate; recepţia lucrărilor realizată; conferinţă de încheiere realizată, audit realizat; managementul proiectului realizat.

Servicii:

 • Realizarea monitorizării activităţilor proiectului;
 • Elaborarea rapoartelor de progres în conformitate cu cerinţele finanţatorului;
 • Elaborarea cererilor de rambursare în conformitate cu cerinţele finanţatorului;
 • Asigurarea respectării legalităţii şi conformităţii tuturor activităţilor şi acţiunilor din cadrul proiectului
 • Realizarea şi actualizarea, în urma discuţiilor cu membrii echipei de proiect, a Planului de implementare a proiectului;
 • Colaborarea cu membrii echipei de proiect în derularea tuturor activităţilor;
 • Colaborarea cu toţi prestatorii implicaţi în realizarea proiectului;
 • Întocmirea şi menţinerea pistelor de audit corespunzătoare activităţilor şi subactivităţilor din proiect;
 • Oferirea de consultanţă juridică în cadrul proiectului;
 • Elaborarea de documente solicitate de OI, AM POR şi de alte organisme care vor solicita date şi informații privind derularea Contractului de finanţare;
 • Sprijinirea echipei de proiect şi participarea la toate activităţile şi evenimentele derulate pe parcursul implementării proiectului;
 • Participarea la vizitele de monitorizare şi de verificare efectuate de Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/ verificare/ audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale;
 • Participarea la misiunile de audit realizate de auditorul independent;
 • Întocmirea notificărilor şi a altor documente necesare implementării proiectului, solicitate de Autoritatea Contractantă;
 • Cunoaşterea contractului de finanţare dintre Autoritatea Contractantă şi Autoritatea de Management/Organismul Intermediar al POR şi a legislaţiei în vigoare privind instrumentele structurale şi implementarea proiectului.