MODERNIZAREA STRĂZILOR 1 DECEMBRIE 1918 CONTINUATĂ CU STRADA CETATEA NEAMŢULUI, CARE VA ASIGURA LEGATURA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT CU VIITOAREA AUTOSTRADĂ EST – VEST

Valoarea totală: 27.650.746 lei.

Obiectivul general este acela de a moderniza infrastructura de transport local în municipiul Piatra Neamț, în vederea fluidizării traficului urban și de tranzit, reducerii timpului de transport și a costurilor de carburanți auto, scăderea poluării fonice și cu noxe și creșterii siguranței rutiere.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Modernizarea străzilor 1 Decembrie 1918, în lungime de 2,6 km, continuată cu Cetatea Neamțului, în lungime de 2,37 km, prin lărgirea de la 2 la 4 benzi de circulație;
  •  Reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare menajeră și pluvială.

Rezultate:

  • Lărgirea de la 2 la 4 benzi de circulație a 4.97km;
  • Reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare menajeră și pluvială, pe o lungime de 2,8 km , respectiv 6,3 km.

Servicii:

  • Acționează  în calitate de Manager pentru Municipiului Piatra Neamt în vederea îndeplinirii atribuțiilor legate de managementul de proiect în conformitate cu procedurile de implementare impuse de AMPOR;
  • Îndeplinește rolul  de  Inginer al Municipiului Piatra Neamț în rolul acestuia de angajator al contractului de lucrări și sprijină UIP-ul din punct de vedere administrativ în implementarea obligațiilor pe care angajatorul le-a delegat  către acesta;
  • Supervizează implementarea contractului de lucrări prin preluarea rolulu de Inginer așa cum este el definit în Ordinul 915/2008 anexa 1.a. pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări pentru contractul de lucrări finanțat din Programul Operațional Regional – Axa 2- DMI 2.1.