PROCESUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A MUNICIPIULUI BARLAD

Valoarea totală: 750.926 lei.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor publice pentru dezvoltarea urbană, socială şi economică la nivelul municipiului Bârlad, prin intermediul implementării unui proces participativ de planificare strategică.

Scopul proiectului este reprezentat de elaborarea „Strategiei de dezvoltare a municipiului Bârlad, perioada 2009 – 2020”, formulată în urma desfăşurării de analize specifice şi a procesului de consultare a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care să includă generarea de scenarii de dezvoltare a oraşului şi stabilirea unor priorităţi de intervenţie sectoriale, aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local şi  documentelor programatice naţionale, regionale şi judeţene.

Rezultate:

 • „Strategia de dezvoltare a municipiului Bârlad, perioada 2009 – 2020”;
 • „Portofoliul de proiecte al municipiului Bârlad”;
 •  „Profilul demografic, social şi economic al municipiului Bârlad”;
 • Raportul de evaluare Ex – Ante a „Strategiei de dezvoltare a municipiului Bârlad, perioada 2009 – 2020”;
 • „Raportul asupra consultării publice a Strategiei de dezvoltare a municipiului Bârlad, perioada 2009 – 2020”;
 • 5 întâlniri de analiză a strategiei, organizate în vederea receptării comentariilor, opiniilor şi sugestiilor participanţilor  cu privire la nevoile identificate şi la recomandările formulate;
 • 250 exemplare tipărite şi distribuite din „Strategia de dezvoltare a municipiului Bârlad, perioada 2009 – 2020”;
 • 1 sesiune de instruire organizată şi defăşurată pentru Ocupaţia de Manager de proiect (Cf. Cod COR: 241919) pentru 17 de beneficiari, standardelor CNFPA legate de organizarea formării profesioanale a adulţilor;
 • 1 sesiune de instruire organizată şi defăşurată în domeniul Planificării strategice la nivelul autorităţilor locale, , pentru 17 de beneficiari, standardelor CNFPA legate de organizarea formării profesioanale a adulţilor.

Servicii:

 • Managementul proiectului;
 • Elaborarea de rapoarte de progres şi financiare,;
 • Elaborarea Cererilor de rambursare;
 • Supervizarea activităţii contractorilor implicaţi în realizarea proiectului;
 • Desfăşurarea de sedinţe de analiză a stadiului implementării proiectului, împreuna cu reprezentanţii Primăriei Municipiului Bârlad;
 • Monitorizarea permanentă pentru asigurarea îndeplinirea obiectivelor şi rezultatelor proiectului.