Reabilitare DJ 109F, lim. judeţ Sălaj – Târgu Lăpuş (DN 18B) – Dămăcușeni – Rogoz (DJ171) – PNDL I – Lot 1

Obiectivul de investiție ”Reabilitare DJ 109F, lim. judeţ Sălaj – Târgu Lăpuş (DN 18B)– Dămăcușeni – Rogoz (DJ171)” este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală I program guvernamental gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru finanțarea proiectelor locale de dezvoltare prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013.Tronsonul de drum județean ce urmează a fi reabilitat în cadrul acestui proiect are o lungime efectivă de 27,426 km de la km 10+335 (lim. județ Sălaj) – Târgu Lăpuș (int. DN 18B) – Dămăcușeni – km 38+164 Rogoz (int. DJ171). Sectorul de drum judeţean DJ 109F se suprapune în zona centrală a orașului Târgu Lăpuș cu DN 18B pe o lungime de 403m, de la km 33+264 la km 33+667. Acest sector de drum județean străbate localitățile: Baba, Drăghia, Coroieni, Văleni, Răzoare, Târgu Lăpuș, Dămăcușeni și Rogoz și se intersectează cu următoarele drumuri publice clasificate: DC 39 (Vălenii Lăpuşului), DC 57(Drăghia), DC 55 (Coroieni), DJ 109G (Vălenii Lăpuşului), DC 52 (Răzoare), DN 18B (Târgu Lăpuş) și DJ 171 (Rogoz). 

Principalele lucrări care se vor executa în cadrul proiectului de reabilitare a drumului DJ109F sunt:

  • refacerea structurii rutiere: Pe aproximativ toată lungimea drumului s-a adoptat sistem rutier ranforsat cu casete pe zonele de lărgiri, iar pe zonele unde structura rutieră existentă nu este corespunzătoare s-a prevăzut sistem rutier nou;
  • lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale: lucrări de amenajare șanțuri și rigole; decolmatare șanțuri și podețe;
  • amenajarea acceselor la proprietăți și drumuri laterale;
  • amenajare stații de autobuz și parcări;
  • reabilitare poduri și podețe;
  • lucrări de consolidare;
  • lucrări de înlăturare a efectului alunecărilor de teren;
  • lucrări pentru siguranța circulației: semnalizare orizontală (marcaje rutiere) și verticală (montare indicatoare); montare parapeți de protecție.