Reabilitare DJ 182B, sector Coaș (int. DJ 182C) – Remeți pe Someș (int. DJ 108E) Tronsonul: Șomcuta Mare (int. DN 1C) – Remeți pe Someș (int. DJ 108E) – PNDL I – Lot 2

Valoarea totală:  25.605.388,08 lei, fără TVA.

Obiectivul general:

Drumul județean 182B străbate de la nord la sud-vest regiunea centrală a județului Maramureș din municipiul Baia Mare până la limita cu județul Satu Mare și are o lungime totală de 69,100 km.

Sectorul de drum județean 182B supus reabilitării asigură legătura nordului județului cu rețeaua trans-europeană (DN1C) de transport rutier și are o lungime de 14,366 km fiind cuprins de la km 26+900 (int. DN 1C) la km 41+266. Sectorul de drum străbate localitățile Șomcuta Mare (DN 1C), Tulghieș, Mireșu Mare și Remeți pe Someș și se preconizează racordarea acestuia cu podul peste râul Someș din localitatea Ulmeni, aflat în curs de execuție. Acest drum se intersectează cu alte drumuri publice clasificate: DN 1C ((Dej – Baia Mare), DC 82 (spre Iadăra), DJ 108E (spre Hideaga).

Obiective specifice:

Principalele lucrări care se vor executa în cadrul proiectului de reabilitare a drumului DJ182B sunt:

  • Refacerea structurii rutiere: Pe aproximativ toată lungimea drumului s-a adoptat sistem rutier ranforsat cu casete pe zonele de lărgiri, iar pe zonele unde structura rutieră existentă nu este corespunzătoare s-a prevăzut sistem rutier nou;
  • Lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale: lucrări de amenajare șanțuri și rigole; decolmatare șanțuri și podețe;
  • Amenajare trecere la nivel cu calea ferată;
  • Amenajarea acceselor la proprietăți și drumuri laterale;
  • Amenajare stații de autobuz;
  • Lucrări de consolidare;
  • Refacere zone cu cedări de fundație;
  • Reabilitare poduri și podețe;
  • Lucrări pentru siguranța circulației: semnalizare orizontală (marcaje rutiere) și verticală (montare indicatoare); montare parapeți de protecție.

Servicii:

Consultanță, management de proiect și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente proiectului.