Reabilitare DJ 109F, lim. judeţ Sălaj – Târgu Lăpuş (DN 18B) – Dămăcușeni – Rogoz (DJ171) – PNDL I – Lot 1

Valoarea totală:  68.366.775,17 lei, fără TVA.

Obiectivul general:

Tronsonul de drum județean ce urmează a fi reabilitat în cadrul acestui proiect are o lungime efectivă de 27,426 km de la km 10+335 (lim. județ Sălaj) – Târgu Lăpuș (int. DN 18B) – Dămăcușeni – km 38+164 Rogoz (int. DJ171). Sectorul de drum judeţean DJ 109F se suprapune în zona centrală a orașului Târgu Lăpuș cu DN 18B pe o lungime de 403m, de la km 33+264 la km 33+667. 

Acest sector de drum județean străbate localitățile: Baba, Drăghia, Coroieni, Văleni, Răzoare, Târgu Lăpuș, Dămăcușeni și Rogoz și se intersectează cu următoarele drumuri publice clasificate: DC 39 (Vălenii Lăpuşului), DC 57(Drăghia), DC 55 (Coroieni), DJ 109G (Vălenii Lăpuşului), DC 52 (Răzoare), DN 18B (Târgu Lăpuş) și DJ 171(Rogoz).

Obiective specifice:

Principalele lucrări care executate în cadrul proiectului de reabilitare a drumului DJ109F sunt:

  • Refacerea structurii rutiere: Pe aproximativ toată lungimea drumului s-a adoptat sistem rutier ranforsat cu casete pe zonele de lărgiri, iar pe zonele unde structura rutieră existentă nu este corespunzătoare s-a prevăzut sistem rutier nou;
  • Lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale: lucrări de amenajare șanțuri și rigole; decolmatare șanțuri și podețe;
  • Amenajarea acceselor la proprietăți și drumuri laterale;
  • Amenajare stații de autobuz și parcări;
  • Reabilitare poduri și podețe;
  • Lucrări de consolidare;
  • Lucrări de înlăturare a efectului alunecărilor de teren;
  • Lucrări pentru siguranța circulației: semnalizare orizontală (marcaje rutiere) și verticală (montare indicatoare); montare parapeți de protecție.

Servicii:

Consultanță, management de proiect și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente proiectului.