Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I, POR 2014 – 2020 – LOT 1 și LOT 2

Valoarea totală: 231.545.894 lei, inclusiv TVA.

Obiectivul general:

Obiectivul investiției aferente proiectului “Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, are o lungime totală de 72,758 km și este compus din următoarele drumuri și sectoare de drumuri județene:

 • DJ108D, limită județ Sălaj – Gârdani (DJ108A);
 • DJ108A, Gârdani – Ardusat;
 • DJ193, lim. județ Satu Mare – Hideaga;
 • DJ182B, Coaș – Șomcuta Mare;
 • DJ182C, Coaș –Copalnic – Copalnic Mănăștur – Șurdești.

Obiective specifice:

Lucrările de reabilitare se vor desfăşura pe traseul actual existent al drumurilor judeţene şi prevăd acţiuni de îmbunătăţire a parametrilor relevanţi: creşterea vitezei, siguranţei rutiere, portanţei etc.

Principalele lucrări executate în cadrul proiectului de reabilitare sunt:

 • Refacerea structurii rutiere: Pe aproximativ toată lungimea drumului s-a adoptat sistem rutier ranforsat cu casete pe zonele de lărgiri, iar pe zonele unde structura rutieră existentă nu este corespunzătoare s-a prevăzut sistem rutier nou;
 • Lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale: lucrări de amenajare șanțuri și rigole; decolmatare șanțuri și podețe;
 • Amenajarea acceselor la proprietăți și drumuri laterale;
 • Amenajare stații de autobuz și parcări; trotuare din pavele;
 • Amenajare treceri la nivel cale ferată;
 • Reabilitare poduri și podețe;
 • Lucrări de consolidare;
 • Refacere zone cu cedări de fundație;
 • Lucrări pentru siguranța circulației: semnalizare orizontală (marcaje rutiere) și verticală (montare indicatoare); montare parapeți de protecție.

De asemenea, proiectul include și lucrări de reabilitare a podului rutier peste râul Someș pe drumul județean DJ193 în localitatea Ardusat în lungime de 238m şi a celor 2 poduri de descărcare în lungime de 66m, respectiv 38m. De asemenea, în cadrul proiectului sunt cuprinse și lucrări de reamenajare a trecerii la nivel cu CF (Dej – Baia Mare) pe drumul județean DJ193 în localitatea Hideaga.

Servicii:

Consultanță, management de proiect și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente proiectului.