REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 244 B CREŢEŞTII DE SUS – MURGENI KM 0 + 000 – KM 55 + 780

Valoarea totală: 95.668.654 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea accesului populație, bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe piața regională, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin asigurarea unei infrastructuri de transport de calitate care va face conexiunea cu rețeaua de drumuri naționale și rețeaua TEN-T .

Obiectivele specifice sunt:

 • Îmbunătățirea stării tehnice a infrastructurii rutiere pe DJ 244B Crețestii de Sus – Murgeni, în scopul reducerii costurilor și creșterii eficienței transportului de mărfuri și persoane, creșterii gradului de siguranță rutieră pentru utilizatorii drumului și a celor 12 localități de tranzit;
 • Scoaterea din izolare și atragerea în circuitul economic a localităților rurale din zona Crețeștii de Sus – Murgeni, prin asigurarea conexiunii la drumurile naționale DN 24B și DN 24A și cu rețeaua TEN-T;
 • Îmbunătățirea accesului populației din zonele rurale tranzitate de DJ 24B la locurile de muncă, bunuri și servicii existente în cele patru centre urbane deservite.
 • Îmbunătățirea stării tehnice a infrastructurii rutiere pe lungimea de 56km.

Servicii:

 • Sprijin în derularea procedurilor de achiziţie publică;
 • Verificarea respectării concordanţei dintre caietul de sarcini, oferta tehnică şi situaţii de lucrări/facturi/procese-verbale de recepţie pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;
 • Asigurarea de consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarelor de rambursare;
 • Suport în realizarea şi transmiterea către OI şi AMPOR a: notificărilor, actelor adiţionale, graficului de rambursare, situaţiilor cu achiziţiile realizate prin proiect;
 • Elaborarea rapoartelor de progres ale proiectului;
 • Realizarea de cash-flow-uri pe întreaga durată de implementare a proiectului;
 • Participarea la toate ședinţele lunare ale echipei de implementare;
 • Participarea la toate vizitele de monitorizare ale OI sau AMPOR;
 • Sprijin în pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanţilor OI;
 • Sprijin în întocmirea pistei de audit şi urmărirea acesteia.