REABILITAREA CETĂŢII DE SCAUN A SUCEVEI ŞI A ZONEI DE PROTECŢIE A ACESTEIA

Valoarea totală: 52.598.065,27 lei.

Obiectivul general:
Valorificarea patrimoniului cultural național și promovarea obiectivelor cu potențial turistic, în vederea dezvoltării turismului și îmbunătățirii gradului de atractivitate a Regiunii de Dezvoltare de N-E.

Obiectivul specific:
Creșterea gradului de atractivitate a Cetății de Scaun a Sucevei și a zonei de protecție a acesteia, în vederea dezvoltării turistice și stimulării creșterii economice a municipiului Suceava.

Rezultate:

 • Cetatea de Scaun a Sucevei reabilitată: (suprafața reabilitată crescută de la 4404,7 mp la 4988, 7 mp, 2500 mp de amenajări peisagistice, 100 locuri de parcare pentru autoturisme și 9 pentru autocare, 6 echipamente împotriva incendiilor, sistem antiefracție, 820 m de alei și platforme pietonale din care 230m pentru persoane cu mobilitate redusă, 2 grupuri  sanitare cu 18 cabine, punct de informare de 263,22mp, rețea canalizare pluvială – 400 ml, rețea alimentare cu apa-225 ml, rețea electrică-1700 ml);
 • 55 locuri de muncă temporare create;
 • 7 noi locuri de muncă permanente create;
 • Dotări achiziționate.

Servicii:

 • Oferirea de asistența în relația dintre beneficiar și AM POR;
 • Monitorizarea derulării contractelor atribuite în cadrul proiectului;
 • Realizarea de proceduri de comunicare între părțile implicate în proiect;
 • Monitorizarea respectării regulilor de vizibilitate a contribuției Uniunii Europene la proiect;
 • Verificarea concordanțelor dintre caietul de sarcini, oferta financiară, oferta tehnică, procesul-verbal de predare-primire, facturi, ordine de plată, extrasele de cont, situații de lucrări, pentru toate contractele actribuite în cadrul proiectului;
 • Asistență la elaborarea documentațiilor de atribuire pentru toate contractele aferente implementării proiectului și obținerea avizării prealabile din partea OI;
 • Oferirea de asistență la evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație;
 • Asistență la realizarea dosarelor de achiziție pentru contractele atribuite pe parcursul perioadei de implementare;
 • Realizarea rapoartelor de progres, în baza informațiilor solicitate de către Consultant și oferite de către Beneficiar;
 • Asistență în realizarea cash-flow-urilor și verificarea celor înaintate de către constructor;
 •  Asistență financiară privind procedurile aferente implementării proiectelor finanțate din Fonduri Structurale;
 • Verificarea situațiilor de lucrări și a concordanței acestora cu ofertele depuse și documentele de plată;
 • Elaborarea graficului de depunere a cererilor de rambursare, precum și elaborarea cererilor de rambursare;
 • Instruirea, la solicitarea Beneficiarului, a contractanților cu privire la documentele de plată.