REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMULUI DE INTERES REGIONAL DJ 208, LIMITA JUDEŢULUI NEAMŢ – IAŞI – LIMITA JUDEŢULUI SUCEAVA

Valoarea totală: 60.846.891 lei.

Obiectivul general al acestui proiect este creșterea economică echilibrată a zonelor cu dezvoltare structurală deficitară din regiunea de Nord – Est, în vederea diminuării disparităților interregionale și asigurarea unei dezvoltări durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a zonelor aflate la congruenţa judeţelor Iaşi, Neamţ şi Suceava;
 • Facilitarea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, din zonele aflate la congruenţa judeţelor Iaşi, Neamţ şi Suceava, la polii regionali de creştere economică.

Rezultate:

Creșterea lungimii drumurilor județene reabilitate  cu 41,520 km, pe traseul Mircești, Hălăucești, Mogoșești – Siret, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Lespezi.

Servicii:

 • Asistenţă în planificarea activităţilor proiectului;
 • Asistenţă în derularea procedurilor de achiziţie realizate de către Beneficiar, inclusiv în modul de îndeplinire a contractelor;
 • Asistenţă la întocmirea rapoartelor de progres realizate de către UIP;
 • Asistenţă la întocmirea cererilor de pre-finanţare şi de rambursare;
 • Asistenţă în elaborarea graficul de depunere a cererilor de rambursare;
 • Asistenţă la întocmirea cererilor de pre-finanţare şi de rambursare;
 • Asistenţă la întocmirea notificărilor privind depunerea cererilor de prefinanţare/rambursare pentru trimestrul următor;
 • Evaluarea implementării proiectului;
 • Asistenţă în identificarea, evaluarea şi managementul riscurilor apărute pe parcursul proiectului;
 • Aplicarea buclei de control pe parcursul derulării proiectului.