REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE INTERJUDEŢENE DJ 282C, DJ 282, DJ 282B, IAŞI – BOTOŞANI

Valoarea totală: 77.599.736 lei.

Obiectivul general al proiectului:
Accelerarea creșterii economice a zonelor defavorizate din Regiunea Nord-Est în vederea asigurării  dezvoltării  durabile și a diminuării  disparităților interregionale.

Obiectivul specific al proiectului:
Îmbunătățirea accesibilității zonelor cu dezvoltare structural deficitară aflate la granița județelor Iași și Botoșani, la polii regionali de dezvoltare economică.

Rezultate:

 • Un proiect tehnic și detalii de execuție elaborate în 3 luni, un proiect de obținere a autorizației de construire;
 • Un aviz Natura 2000, o autorizație de construire;
 • 38.344 km de drum județean reabilitați și modernizați;
 • 123 locuri de muncă directe temporare create;
 • Un raport de audit al proiectului elaborat ;
 • 8 panouri la intrare și ieșirea în șantierul de construcții cu dimensiuni de 4.000 mm x 2.450 mm realizate,2 plăci permanente de 70 cm x 45 cm, un banner de prezentare, 200 broșuri de prezentare A4, 100 mape de presa, 200 pliante, 50 afișe, 2 conferințe de presă organizate la începutul și sfârșitul proiectului, 2 comunicate de presă difuzate în media locală și regională la demararea și la finalul proiectului, 2 anunțuri în presa națională la demararea și la finalul proiectului, 1 pagina html realizată pe site-ul CJ Iași destinată prezentării proiectului și impactului sau realizat, o bază de date cu materiale fotografice cu caracter documentar;
 • Creșterea traficului pe traseul DJ 282C, DJ 282, DJ 282B cu 3 % în 5 ani, 43.234 euro reprezentând economii de costuri cu accidentele de circulație în termen de 5 ani, 2.154.118 euro reprezentând economii de costuri cu operarea autovehiculelor în termen de 5 ani, 1.069.318 euro reprezentând economia de timp de transport realizată pe traseul DJ 282C, DJ 282, DJ 282B în termen de 5 ani, 112 locuri de muncă indirecte permanente create în termen de 5 ani.

Servicii:

 • Asistenţă în asigurarea unui management eficient al proiectului, inclusiv prin asigurarea resurselor umane si materiale necesare implementării corecte si în termenele stabilite prin Contractul de Finantare, a activităţilor proiectului;
 • Acordarea de asistenţă tehnică membrilor unităţii de implementare a proiectului (prin furnizarea de documente justificative şi informaţii necesare) pentru întocmirea tuturor documentelor solicitate de procedurile de implementare astfel încât Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi să respecte toate obligaţiile ce-i revin conform Contractului de finanţare;
 • Informarea unităţii de implementare a proiectului cu privire la toate modificările şi completările aduse procedurilor de implementare precum şi a actelor legislative/reglementări tehnice ce au legătură directă cu implementarea proiectului (implicit a lucrărilor de construcţii);
 • Asistenţă acordată unităţii de implementare a proiectului în urmărirea execuţiei corecte a lucrărilor de drumuri şi poduri din cadrul proiectului (în conformitate cu Proiectul tehnic de execuţie şi a reglementărilor tehnice în vigoare);
 • Asistenţă în planificarea activităţilor proiectului;
 • Asistenţă în derularea procedurilor de achiziţie realizate de către Beneficiar, inclusiv în modul de derulare şi îndeplinire a contractelor;
 • Asistenţă în relaţia cu persoanele/operatorii economici implicate în derularea proiectului: autoritate contractantă, proiectant, diriginte de şantier, constructor, toţi prestatorii de servicii din cadrul proiectului ;
 • Evaluarea implementării proiectului ;
 • Asistenţă în identificarea, evaluarea şi managementul riscurilor apărute pe parcursul proiectului;
 • Aplicarea buclei de control pe parcursul derulării proiectului.