REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA IAȘI

Obiectivul general: Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Maria” Iași prin măsuri de izolație termică a anveloper clădirii, reabilitarea și modernizare instalațiilor termoenergetice, instalarea și utilizarea unor surse de
energie regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie al clădirii, implementarea unor sisteme de management energetic cu scopul imbunătățirii eficienței energetice și monitorizării consumurilor de energie la nivelul clădirii.
Obiective specifice:
> Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin realizarea de lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii.
> Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin realizarea de lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și de furnizare a apei calde de consum
> Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile prin instalarea unui sistem de panouri solareca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar obținerii apei calde de consum.
> Asigurarea unei calități ridicate a aerului interior la nivelul clădirii prin instalarea și modernizarea instalațiilor de climatizare si ventilare mecanică.
> Monitorizarea eficientă a consumurilor de energie prin montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare și/sau , după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii.
> Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile prin instalarea unui sistem de panouri solareca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar obținerii apei calde de consum.
> Asigurarea unei calități ridicate a aerului interior la nivelul clădirii prin instalarea și modernizarea instalațiilor de climatizare si ventilare mecanică.
> Monitorizarea eficientă a consumurilor de energie prin montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare și/sau , după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii.
> Asigurarea unei calități ridicate a aerului interior la nivelul clădirii prin instalarea și modernizarea instalațiilor de climatizare si ventilare mecanică.
> Monitorizarea eficientă a consumurilor de energie prin montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare și/sau , după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii.