„Reabilitarea și modernizarea SPITALULUI CLINIC de URGENȚĂ pentru COPII SF. MARIA IAȘI”

Valoarea totală: 121.476.128,04 lei.

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași prin măsuri de izolație termică a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor termoenergetice, instalarea și utilizarea unor surse de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie al clădirii, implementarea unor sisteme de management energetic în scopul îmbunătățirii eficienței energetice și monitorizării consumurilor de energie, înlocuirea corpurilor de iluminat.

Obiective specifice:

  • Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin realizarea de lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii.

  • Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin realizarea de lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și de furnizare a apei calde de consum.

  • Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile prin instalarea unui sistem de panouri solare ca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar obținerii apei calde de consum.

  • Reducerea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire/răcire/ventilare și asigurarea unei calități ridicate a aerului interior la nivelul clădirii prin lucrări de instalare și modernizare a sistemelor de climatizare și ventilare mecanică.

  • Monitorizarea eficientă a consumurilor de energie la nivelul clădirii.

  • Scăderea consumurilor de energie electrică la nivelul clădirii.

  • Modernizarea unui număr de 5 ascensoare la nivelul clădirii.

  • Realizarea de activități conexe necesare la implementarea în parametrii optimi a proiectului pentru care se solicita finanțare.

  • Realizarea de lucrări de intervenție neeligibile în cadrul proiectului, constând în realizarea unei instalații de distribuție a gazelor medicale, realizarea unei instalații electrice de paratrăsnet și priză de pământ, pregătirea personalului de exploatare a noilor echipamente.

Servicii:

Consultanță, management de proiect și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente proiectului.