Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice

Emisiile de carbon provenite de la centralele de termoficare sunt o sursa majora de poluare a aerului. Masurile de reducere a acestora au, pe langa dimensiunea ecologica, si un impact pozitiv asupra eficientei energetice.

Prin proiectul Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice” sunt vizate reducerea impactului negativ al emisiilor poluante si minimizarea efectelor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie electrica, pentru a imbunatati calitatea aerului si starea de sanatate a populatiei si totodata pentru alinierea cu reglementarile UE in domeniu.

Proiectul are o valoare totala de 77.772.000 Euro si este co-finantat prin Programul Operational Sectorial MEDIU – Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 1. 
Pentru atingerea obiectivului general, se urmareste, in mod specific: reducerea poluarii aerului de catre sistemul de termoficare, prin BAT – cele mai bune tehnologii disponibile, introducerea unor masuratori de eficienta energetica, pentru a minimiza pierderile de energie si asigurarea unor tarife accesibile la alimentarea cu energie termica, pentru toate categoriile de populatie.

De asemenea, proiectul cuprinde realizarea unei noi unitati de termoficare la sursa CET Oradea si reabilitarea si modernizarea a 17,5 km din reteaua de transport al energiei termice.