Reabilitarea zonei urbane „Dealul Cetăţii Deva”, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva

Proiectul a fost finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio – Programul Operational Regional, Axa prioritară 5 Dezvoltarea Durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Valoarea totală a proiectului: 38.428.182,03 Lei
Durată de implementare: 72 de luni

Categoriile de lucrări:
– Cercetare arheologică
– Reabilitarea Incintei III – lucrări de pregătire, conservare primară şi consolidare a zidurilor incintei, restaurarea Portii I şi amenajarea spatiului interior ca punct de informare pentru vizitatori, restaurarea Portii a II-a şi amenajarea spatiului interior ca spatiu de expunere costume medievale, restaurarea Camerei artileriştilor şi amenajarea spatiului interior ca spatiu de expunere arme medievale – piese de artilerie, iluminat incinta III.
– Reabilitarea Incintei II – lucrări de pregătire, conservare primară şi consolidare a zidurilor incintei, restaurarea Bastionului semicircular Bethlen şi amenajarea spatiului interior ca spatiu de expunere arme medievale, reabilitarea Scării semicirculare est şi încăperi anexe din incinta II, iluminat incinta II – Reabilitare alei pietonale şi drumuri de acces şi iluminatul căilor de acces

Ca urmare a implementării proiectului au fost atinse următoarele rezultate: – lucrări de conservare primară şi consolidare incinta a II-a – 2259 mp
– lucrări de reabilitare incinta a II-a – 1876 mp
– lucrări de conservare primară şi consolidare incinta a III-a – 3984 mp
– lucrări de reabilitare incinta a III-a – 480 mp