Restaurarea Muzeului “VASILE POGOR” Iași

Muzeul “Vasile Pogor” – monument istoric IS-IV-m-B-04356 (de importanță locală) este sediul central al muzeelor literare ieșene. Clădirea a fost construită de vornicul Vasile Pogor, în anul 1850, pe temelii ale caselor Coroi și Cerchez. Aici a fost fondată, după anul 1863, Societatea „Junimea”, precum și revista „Convorbiri literare”, în anul 1867.

Clădirea prezintă zone afectate de infiltrațiile de apă atât din subsol cât și din tavan. Sunt necesare intervenții la fundația clădirii, pereți interiori și exteriori, la acoperiș și jgheaburi. Este necesară refacerea completă a instalațiilor electrice și termice. Clădirea nu este izolată termic. Dotări: sisteme de supraveghere și asigurare antiefracție și antiincendiu în toate încăperile (în funcție de cerințele ISU), dotări moderne de iluminare a spațiilor muzeale din interiorul clădirii.

Valoarea totală: 6.525.336,00 lei .

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca factor de impulsionare a dezvoltării locale. .

Obiective specifice:

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă valorificarea potenţialului cultural-istoric şi turistic al Muzeului ”Vasile Pogor” prin:

  • Restaurarea, protejarea şi conservarea clădirii Muzeului ”Vasile Pogor”;
  • Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;
  • Creşterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 20,00 % pentru primul an de exploatare.

Servicii:

Consultanță, management de proiect și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente proiectului.