RETINA – „REVITALIZAREA ZONELOR INDUSTRIALE TRADIŢIONALE DIN SUD – ESTUL EUROPEI”

Valoarea totală: 3.327.500 euro.

Obiectivul principal:
Dezvoltarea în comun a unei noi abordări în domeniul revitalizării zonelor industriale dezafectate din centrele urbane prin:

 • Schimb de bune practici şi expertiză;
 • Pregătire planuri de revitalizare şi investiţii.

Sub-obiective:

 1. Dezvoltarea în comun a unui plan de acţiune care să includă recomandări şi instrumente pentru:

a. Aspectele legale, financiare şi de proprietate ale zonelor vizate;
b. O abordare integrată a dezvoltării urbane şi a problemelor de mediu;
c. Diferenţe în promovarea imaginii zonelor alese necesare pentru atragerea de investiţii.

2. Dezvoltarea unei metode comune de interacţiune cu factorii interesaţi. Partenerul Lider: Municipiul Budapesta, Districtul 21 – Csepel, Parteneri: Municipiul Iaşi (România), Municipiul Galaţi (România), Provincia Ferrara – Direcţia de management ambiental şi patrimoniu (Italia), Soprip Joint Stock Company (Agenţie de dezvoltare regională şi locală, Italia), Municipiul Pernik (Bulgaria), Agenţia municipală de dezvoltare din Komotini (Grecia), Municipiul Tavros (Tavros-Atena, Grecia), Universitatea din Maribor (Slovenia), Municipiul Kosice (Slovacia)

Rezultate:

 • 10 studii de caz regionale;
 • 10 planuri de revitalizare; 
 • 10 planuri de investiţii regionale;
 • 3 grupe tematice de lucru transnaţionale (GTL);
 • 3 studii de caz transnaţionale elaborate de liderii GTL;   
 • 3 analize ale rezultatelor obţinute;
 •  4 seminarii  pentru GTL;
 • 3 seminarii de perfecţionare pentru GFI ;
 • 1 Centru de colectare a informaţiilor şi rezultatelor studiilor;
 • Masterplan (plan general) pentru Revitalizarea Zonelor Industriale Dezafectate;
 • Metodologia pentru Interacţiunea cu Factorii Interesaţi;
 • Metoda de revitalizare a zonelor industriale dezafectate.

Servicii:

Asistenţă pentru coordonarea transnaţională a proiectului

 • Planificarea, monitorizarea şi controlul activităţilor proiectului;
 • Elaborarea planului propriu de acţiune, astfel încât să asigure realizarea în termen a activităţilor şi recuperarea eventualelor întârzieri;
 • Asistenţă în elaborarea rapoartelor de progres, inclusiv a rapoartelor financiare;
 • Asigurarea traducerii simultane la întâlnirile transnaţionale, conform planificării acestora.

Comunicarea şi diseminarea

 • Târguri pentru investitori regionali – pregătirea materialelor de comunicare necesare desfăşurării târgurilor pentru investitorii regionali;
 • Pregătirea unui ghid specific cu privire la reconstrucţia ecologică;
 • Managementul comunicării – promovarea evenimentelor locale aferente proiectului, precum şi coordonarea realizării şi diseminării materialelor de comunicare, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală aferent PO SEE.

Integrare și performanță

 • Pregătirea documentelor necesare realizării schimburilor transnaţionale, având în vedere cele două grupuri de lucru din care face parte Municipiul Galaţi (“Legislaţie, finanţe, drept de proprietate” şi “Urbanism şi protecţia mediului”);
 • Abordarea integrată a dezvoltării urbane şi a problemelor de mediu, cu precădere a problemelor legate de reconstrucţia ecologică;
 • Promovarea imaginii zonelor alese, necesare pentru atragerea de investiţii.

Implicarea factorilor interesați

 • Analiza situaţiei existente: identificarea locaţiilor ce fac obiectul proiectului, analiza legală, economică şi a condiţiilor de protecţie a mediului, a acestor locaţii,evaluarea stadiului existent şi a bunelor practici la nivel european; consultarea actorilor implicaţi la nivel local şi regional asupra locaţiilor indentificate;
 • Asistarea factorilor interesaţi în activităţile desfăşurate: identificarea factorilor interesaţi în revitalizarea zonelor industriale afectate; stabilirea modului de implicare a acestora ăn activităţile proiectului, informare şi dezbatere publică asupra obiectivelor şi activităţilor proiectului;
 • Pregătirea planului de revitalizare şi investiţii – studiu de caz: analiza reglementărilor şi normelor în domeniu, analiza analiza posibilităţilor de dezvoltare a zonelor industriale dezafectate identificate, stabilirea obiectivelor de atins şi a scenariilor posibil de urmat; analiza unor soluţii tehnice şi ştiinţifice specifice, identificarea unor posibili investitori în aceste zone, elaborarea unui plan de revitalizare.