REABILITAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE

Valoarea totală: 70.627.740,32 lei.

Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare.

Obiective specifice ale proiectului:

 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite;
 • Creşterea gradului de confort al pacienţilor internaţi;
 • Mărirea gradului de igienă şi a controlului microbian;
 • Creşterea gradului de protecţie la incendii;
 • Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu handicap;
 • Optimizarea cheltuielilor cu utilităţile;
 • Respectarea normativelor în vigoare privind siguranţa în exploatare, conservarea energiei.

Rezultate:

 • unitate medicală reabilitată – Spitalul Judeţean de Urgenţă;
 • acces crescut cu cca 10% la unităţile medicale reabilitate/modernizate/
 • echipate;
 • creşterea eficienţei energetice în unitatea reabilitată cu cca. 70,54%;
 • creşterea cu 7,56 % a numărului de persoane care beneficiază de infrastructură reabilitată / modernizată / echipată – infrastructura pentru sănătate;
 • reducerea costurilor de operare a spitalului (cheltuieli cu utilităţile) de la 5.074 mii lei la 3.987 mii lei anual.

Servicii:

 • Realizarea monitorizării activităţilor proiectului;
 •  Elaborarea rapoartelor de progres în conformitate cu cerinţele finanţatorului;
 •  Elaborarea cererilor de rambursare în conformitate cu cerinţele finanţatorului;
 •  Asistență în domeniul achizițiilor;
 •  Colaborarea cu membrii echipei de proiect în derularea tuturor activităţilor;
 •  Colaborarea cu toţi prestatorii implicaţi în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii sarcinilor contractuale;
 • Asigurarea respectării legalităţii şi conformităţii tuturor activităţilor şi acţiunilor din cadrul proiectului;
 • Elaborarea de documente solicitate de OI, AM POR şi de alte organisme care vor solicita date şi informatii privind derularea Contractului de finanţare;
 • Alte activităţi şi obligaţii ale Consultantului.