SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ ŞI STAŢIE DE TRANSFER PENTRU DEŞEURILE DIN AREALUL TURISTIC VALEA BICAZULUI

Valoarea totală: 671.929,67.

Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului este „promovarea unui sistem de colectare selectivă şi gestionare a deşeurilor, în vederea reabilitării mediului şi dezvoltării turismului în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est”.

Obiectivul specific numărul 1 al proiectului se referă la “Crearea unui sistem de colectare selectivă în arealul turistic format din oraşul Bicaz şi localităţile în care nu a existat până acum un sistem public de salubrizare: Taşca, Tarcău, Bicazu Ardelean, Bicaz Chei şi Dămuc”.Creşterea nivelului de colectare a deşeurilor de la 0% la cel puţin 85% în mediul rural în perioada 2009 – 2011.

Obiectivul specific numărul 2 al proiectului se referă la “Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în arealul Văii Bicazului prin tehnologii de transfer şi sortare”.

Obiectivul specific numărul 3 al proiectului se referă la “Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la protecţia mediului în vederea creşterii atractivităţii turistice a văii Bicazului”.

Rezultate:

 • 101 puncte de colectare selectivă amenajate în termen de 23 luni;
 • 283 eurocontainere 1100 L amplasate în 23 luni;
 • 6 containere metalice cu sistem de rulare amplasate în 23 luni;
 • staţie de transfer şi sortare realizată în 23 luni de la semnarea Acordului Cadru de finanţare cu MIE;
 • vehicule speciale pentru transportul deşeurilor menajere achiziţionate în 23 luni;
 • 51 locuri de muncă nou create;
 • 27 persoane instruite pentru exploatarea investiţiei în luna 23 a implementării proiectului;
 • campanie de promovare a serviciilor create prin proiect, realizată pe întreaga durată a proiectului;
 • campanie de informare a cetăţenilor cu privire la sistemul propus şi modul de operare, realizată în ultimele 6 luni ale proiectului.

Servicii:

 • Evaluarea procedurilor de achiziţii organizate în cadrul proiectului de către autoritatea contractantă, inclusiv a modului de îndeplinire a contractelor;
 • Evaluarea specifică a rapoartelor intermediare tehnice şi financiare şi a cererilor de plată intermediare;
 • Evaluarea Planului de acţiune şi a Graficului Gantt şi formularea de recomandări pentru respectarea graficului de implementare a proiectului;
 • Evaluarea contribuţiei şi performanţelor echipei de implementare;
 • Evaluarea eficienţei şi economiei pe baza rapoartelor intermediare tehnice şi financiare;
 • Evaluarea contribuţiei rezultatelor la îndeplinirea scopului proiectului şi a modului în care ipotezele şi riscurile au afectat indicatorii proiectului;
 • Evaluarea indicatorilor de performanţă în conformitate cu matricea cadru logic.