SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ

Valoarea totală: 64.000.000 euro.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conformarea la obiectivele stabilite prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, în concordanţă cu Directivele UE şi legislaţia României în vigoare şi, implicit, cu obligaţiile asumate prin Tratatul de Aderare. Este necesară asigurarea conformității cu acquis-ul de mediu relevant în județul Maramureș. În acest scop proiectul integrează toate elementele necesare separării, colectării, transportului, transferului, tratării, reciclării şi depozitării deşeurilor.

Obiective specifice

Implementarea proiectului propus are drept scop atingerea următoarelor obiective:

1. Să asigure conformitatea cu legislaţia UE privind depozitarea deşeurilor biodegradabile;

2. Să protejeze sănătatea populaţiei şi a mediului prin îmbunătăţirea colectării şi depozitării deşeurilor şi prin asigurarea închiderii şi ecologizării depozitelor existente şi prin construirea unui nou depozit ecologic, în conformitate cu standardele UE;

3. Să optimizeze gestiunea integrată a deşeurilor şi să îmbunătăţească calitatea serviciilor;

4. Să introducă şi să dezvolte sistemul de colectare selectivă a deşeurilor, să promoveze reciclarea deşeurilor din ambalaje şi biodegradabile în concordanţă cu reglementările naţionale şi ale UE şi să reducă cantitatea de deşeuri depozitate;

5. Să întărească capacitatea tehnică şi managerială în judeţul Maramureş prin implementarea şi operarea unui proiect în domeniul deşeurilor, cu finanţare comunitară;

6. Să contribuie la realizarea unei strategii eficiente cu privire la taxare, facturare şi încasare;

7. Să sporească nivelul de conştientizare al locuitorilor cu privire la beneficiile rezultate din proiect şi din colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea acestora;

8. Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile până în 2016 la 35% din cantitatea totală generată în 1995, datorită colectării separate pentru întreaga populaţie a judeţului, promovarea compostării individuale şi construcţia de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile printr-o staţie de tratare mecano-biologică;

9. Recuperarea şi reciclarea deşeurilor din ambalaje in 2013 (conform Studiului de Fezabilitate) asigurând astfel, o rată totală de recuperare de 60%, si o rată totală de reciclare de 55%, după cum urmează:

  • 60% pentru sticlă
  • 60% pentru hârtie şi carton
  • 50% pentru metal
  • 22,5% pentru plastic
  • 15% pentru lemn.

10. Întreaga populaţie a judeţului, de aproximativ 512.964 locuitori, va fi acoperită cu servicii de salubrizare prin proiect.

Servicii:

Servicii de asistență tehnică privind supervizarea execuției lucrărilor aferente proiectului.

Rezultate:

Proiectul îmbunătățește standardul de viață al întregii populații a județului prin asigurarea unui serviciu adecvat de gestiune a deșeurilor. De asemenea, proiectul reduce și/ sau elimină impactul produs de depozitarea necontrolată/neconformă a deșeurilor. Concret, beneficiile proiectului sunt următoarele:

● Reducerea impactului asupra mediului în ceea ce privește poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, producerea levigatului și emisiilor gazelor cu efect de seră), prin eliminarea corespunzătoare a deșeurilor;

● Reducerea cantității totale de deșeuri care se depozitează, ceea ce conduce la extinderea perioadei de viață a depozitului, oferind posibilitatea utilizării terenului liber pentru scopuri mult mai valoroase decât acesta;

● Îmbunătățiri cu privire la salvarea resurselor naturale ca urmare a reciclării produselor colectate selectiv, producerea de compost verde;

● Reducerea impactului vizual negativ, a mirosurilor și a riscului privind sănătatea populației prin închiderea depozitelor neconforme și prin evitarea sau colectarea și tratarea adecvată a levigatului;

● Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor, care permite accesul tuturor cetățenilor județului Maramureș la servicii publice de calitate;

● Reducerea costurilor de gestionare prin optimizarea sistemului de colectare a deșeurilor;

● Reducerea costurilor aferente resurselor, care constau în:

– recuperarea produselor reciclabile şi valoarea de compost produs (creşterile proiectului);

– spaţiu de depozit de deşeuri economisit, fiind reducerea deşeurilor depozitate prin proiect (în tone pe an);

● Îmbunătățirea condiţiilor de trai pentru cetățeni, ca urmare a legăturii complete cu serviciile de salubrizare împreună cu îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de mediu datorită operării facilităţilor moderne de management a deşeurilor în loc de depozitele de deşeuri neconforme periculoase existente;

● Dezvoltarea zonei locuite din punct de vedere social și economic, datorită dezvoltării noii pieţe, în principal prin prisma managementulului deşeurilor şi pieţei de reciclabile, precum şi datorită lucrărilor de construcţii.

● Crearea de oportunităţi de noi locuri de muncă (mai mult de 198 locuri de muncă) într-o perioadă de criză economică internaţională.