Supervizare

Asiguram implementarea optima a contractelor de lucrari, respectarea termenelor si a fondurilor aprobate printr-o activitate de supervizare cantitativa si calitativa.

Pentru ca proiectele sa se desfasoare conform conditiilor contractuale si a reglementarilor legislative, monitorizam progresul lucrarilor si conformitatea acestora, calitatea materialelor si a echipamentelor folosite si performanta echipei de executie.

Realizam supravegherea santierelor prin intermediul dirigintilor, efectuam un control calitativ si cantitativ regulat, in corelatie cu structura planului de lucru si transmitem rapoarte catre beneficiar.

Pretuim si cultivam o buna comunicare cu dirigintii de santier, pentru a tine sub control orice situatie neprevazuta ce ar putea avea un impact negativ asupra bugetului, conformitatii sau termenului de finalizare al proiectului

De asemenea, in cazul proiectelor co-finantate prin fonduri UE, emitem raportul final de supervizare, pentru a realiza inchiderea proiectului si a demonstra eligibilitatea cheltuielilor.

Proiecte