Supervizarea lucrarilor de constructii in cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara”

Credem ca initiativele de valorificare strategica a deseurilor trebuie sa aiba in vedere compensarea deficitului de resurse si in acelasi timp trebuie sa limiteze impactul asupra mediului inconjurator. De aceea, KONSENT furnizeaza solutii de supervizare a lucrarilor in proiecte care vizeaza reducerea deseurilor chiar de la sursa. Totodata, avem in vedere maximizarea capacitatii de reciclare ulterioara, optimizarea costurilor de colectare si limitarea pierderilor.

Prin contractul Supervizarea lucrarilor de constructii in cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara”  oferim suportul necesar in dezvoltarea infrastructurii de gestionare ecologica a deseurilor  si sprijinim procesul de dezafectare a centrelor de colectare ce nu corespund normelor ecologice europene.

In proiect sunt incluse mai multe lucrari de extindere si modernizare. Astfel, este prevazuta crearea unui centru de management al deseurilor la Barcea Mare, care va cuprinde un depozit central de deseuri nepericuloase conforme cu normele UE, statie de sortare a deseurilor, statie de tratare mecano-biologica, statie de epurare, precum si cladiri administrative. In proiect mai sunt incluse construirea unei statii de sortare la Petrosani si modernizarea statiilor de sortare existente in Brad si Vulcan. De asemenea, este prevazuta inchiderea depozitelor de gunoi neconforme existente in Aninoasa, Uroi – Rapoltu Mare, Hateg, Petrila, Lupeni, Calan, municipiul Hunedoara, Orastie si Deva.

Obiectivul acestui proiect il reprezinta dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor, in conformitate cu standardele europene, astfel incat sa fie realizate obligatiile asumate prin Tratatul de Aderare. Totodata, prin modernizarea sistemului de gestionare a deseurilor si diminuarea efectelor nocive asupra mediului va fi imbunatatita calitatea vietii pentru intreaga populatie a judetului Hunedoara, aproximativ 458 de mii de locuitori.

Valoarea proiectului depaseste 57 de milioane de Euro, 43 de milioane de Euro provenind din fonduri europene nerambursabile, iar diferenta este asigurata prin investitii de la bugetul de stat, bugetul Consiliului Judetean Hunedoara si de la bugetele locale. Proiectul este co-finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritara 2, Domeniul de Interventie 1 – „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor”.